1). Smart Home บ้านอัจฉริยะ

คือการนำแนวคิดของ Internet of Things มาทำให้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบนรองรับการใช้งานอินทอร์เน็ตเพื่อสั่งการอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชันบน Smartphone ได้

2) Home Automation System
ระบบบ้านอัตโนมัติ

อัพเกรดขึ้นไปอีกขึ้นกับ Home Automation ส่วนหนึ่งของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติแต่เน้นการทำงานเฉพาะความต้องการของบ้านที่อยู่อาศัยแบบเดียว และเป็นการประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับผู้อาศัย

CCTV Camera  ระบบกล้องวงจรปิด
3) CCTV Camera  ระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิด (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ (Monitor) เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

4) Alarm System สัญญาณกันขโมย

อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเมื่อมีเหตุบุกรุกจากบุคคลภายนอกเกิดขึ้น สัญญาณกันขโมย มีประโยชน์ในการดูแล ป้องกัน การบุกรุกโจรรกรรมชีวิตและทรัพย์สิน หากเจ้าของไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีการบุกรุกโจรกรรม สัญญาณกันขโมยจะทำหน้าที่แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ สถานีตำรวจ ป้อมยาม ฯลฯ เพื่อแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์บุกรุกที่เกิดขึ้นให้สามารถยับยั้งเหตุหรือช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา

5) Access Control ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ

Access Contol เป็นระบบที่มีไว้สำหรับควบคุมประตู ซึ่งการจะเข้า-ออกประตูได้นั้นผู้ที่จะเข้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หรือจะต้องเป็นสมาชิกที่อยู่ใระบบเท่านั้น และแน่นอนว่าผู้ที่จะเข้าได้นั้นจะต้องมีการตรวงสอบก่อนเสมอ มักใช้ในหอพัก อพาร์ทเม้น สำนักงาน เป็นต้น

6) Motor Sliding Gate มอเตอร์ประตูรั้ว 

 

ในปัจจุบันประตูอัตโนมัติถือเป็นที่นิยมในบ้านพักอาศัย เนื่องจากมีความปลอดภัยที่สูง และยังสามารถสั่งงานผ่านมือถือหรือรีโมทคอนโทรลได้ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องมาเปิดเอง ซึ่งมอเตอร์นี้มีทั้งแบบมอเตอร์ AC และ DC ด้วย

7) Digital Door Lock ระบบกลอนประตูอัจฉริยะ 

ระบบกลอนประตูอัจฉริยะ โดยใช้การตั้งรหัส การ์ด หรือ โทรศัพท์ แทนการใช้กุญแจบ้าน(หรือจะใช้ร่วมกันก็ได้) เพื่อความสะดวกสบาย หรูหรา ติดตั้งได้กับประตูทั้งแบบบานสวิ่ง และบานเลื่อนใช้งานได้แม้ขณะไฟดับ

Our Projects
ผลงานของ VMS - โรงพยาบาล มะเร็งชลบุรี
ผลงานของ VMS - โครงการ ธาราศิริ ไลฟ์
ผลงานของ VMS - Cafe Amazon
ผลงานของ VMS - ร้านอาหาร เพชรตาปี
ผลงานของ VMS - ร้านอาหาร นัวร์
ผลงานของ VMS - บริษัท สมาร์ทอัพ
ผลงานของ VMS - คลินิก เอสเตลล่า สยาม
Our Partner